Тихонов Евгений Сергеевич
Меңгеруші серіктес

Тел:  + 7 727 259 75 79
Ұялы тел:  + 7 701 766 67 66
e-mail: yevgeniy.tikhonov@dynasty.kz

Заңгерлік іс-тәжірбие 2000-жылдан бастап

Білімі:
Қазақ мемлекеттік заң университеті, құқық бакалаврі – 2000 ж.
«Әділет» заң мектебі, құқық магистрі – 2002 ж.

Кәсіби ұйым:
Алматы адвокаттар коллегиясының мүшесі

Тәжірбие:
Заңгер, ЖШС директор орынбасары – 2000-2002жж.
2002 ж. бастап Алматы адвокаттар коллегиясының мүшесі
Сот ісі, қылмыстық айыпталу, М & A, корпоративті қаржы, инвестиция, салық, номативтік сұрақтар

Мамандандыру:
Соттағы өкілдік, дауларды шешу, корпоративтік құқық және басқару, келісімшарттық құқық, М&A мәмілесі, қылмыстық және әкімшілік айыптау өкілдігі

Іс-тәжірбие:
Сот ісі, қылмыстық айыптауды қорғау, М&A, корпоративтік құқық, инвестиция, салық салу, нормативтік сұрақтар.
Заңгерлік тәжірбие 2000 ж. бастап

Сот ісі:
Шетелдік және Қазақстандық қаржы, салық және коммерциялық даулар бойынша корпоративтік мекемелердің мүдделерін қорғай отырып, 100 аса ірі сот процесстеріне қатысқан.

Қылмыстық іс бойынша өкілдік:
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық іс пен мүдделерді қорғау: салықтан жалтару,экономикалық контрабанда, кедендік салықтан жалтару, алаяқтық, сеніп тапсырылған мүлікті иелену және жою, ұрлық туралы, дәлелсіз мүліктік залал келтіру және де лауазымдық қылмыс, мемлекеттік қызметке қарсы қылмыс

Энергетика/M&А:
Күреқұбырлы газжолдарының құрылысына  4,7 млрд. АҚШ долларымен қаржыландыру жобасына қатысып, кеңес берді.
Холдингтік компанияларды ашу мәселедерін қарастырды. Сонымен қатар, оларды тіркеу, корпоративті құжаттарды дайындау, уәкілетті органдардан мақұлдау алу сұрақтарымен айналысу.

Копоративтік құқық:
Құрылыстық, даму және қаржы компанияларын тарату және кеңес беру;
Қазақстан құрылысшылар Ассоциациясын құру барысында кеңес беру;
Шетелдік мұнай өндіруші, құрылыс және қаржы компанияларының еншілес компаниясын құру сұрақтарымен айналысты;
Шетелдік заңгерлік тұлғалардың өкілдері мен филлиалдар құру сұрақтарын қарастырды. Сонымен қоса, оларды Қазақстан Республикасының есептік тіркеуден шығарумен айналысты;
Копоративтік қаржы;
АҚ «Мотадор-А», АҚ «АФФ «Нобел», А «Фондовый Центр», АҚ «Канимансур», АҚ «Акционерлік компания «Казахстан жолдары», АҚ «Казахфильм им. Ш. Айманова», АҚ «Казтелепорт», АҚ «Республикалық  телекорпорация «Казахстан» және т.б. көптеген Қазақстандық компаниялардың акцияларын орналастыру және заңды босатуды қолдау сұрақтарымен айналысты;

Нормативтік сұрақтар:
Өндірістегі келеңсіз жағдайдан келтірілген залалдың орнын толтыру.
Жергілікті қамтуға сәйкестік, осы талаптарду сақтау мақсатында құрылымдау
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің экспорт-импортты келісімшарттарын тіркеу және үйғару

Басылым:
«Заңдық тұлғаның азаматтық құқықтық жауапкершілік аспектілері», «Өкілге көмек көрсету шығындарын өтеу», «Сотық жүйені қайта құру сұрақтары»